Atsakomybė

ViaCon grupės įmonių vystomas verslas paremtas viešai priimtais socialinės atsakomybės ir etikos principais, socialine parama. Kompanija gerbia ir užtikrina pagrindines žmogaus teises, darbuotojų teises, sąžiningą konkurenciją, aplinkos apsaugos standartų taikymą.

Pasirašius bendradarbiavimo sutartis siekiama pagerinti teorines būsimų specialistų žinias, studentams pristatant praktinę ViaCon grupės specialistų patirtį. Bendradarbiavimas grindžiamas skaitant paskaitas, perduodant praktines žinias, pristatant naujas technologijas ir kitus pasiekimus.

ViaCon grupės įmonėse dirba profesionalai – novatoriški, aktyvūs, atviri galimybėms ir naujovėmis besidomintys žmonės. Grupė rūpinasi pažangiausios darbo aplinkos kūrimu darbuotojams, nuolat atnaujinant jų žinias, skatinant kompetencijos augimą. Kompanija taip pat rengia seminarus savo klientams ir partneriams, taip suteikdama aktualios informacijos apie technologijų, medžiagų panaudojimo, produktų naujoves. ViaCon grupės įmonėse įdiegta ILST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2004 ir LST EN OHSAS 18001:2007 sistemos. Specialistai kurdami projektus įvertina visą galimą poveikį ekologinei pusiausvyrai. ViaCon grupei rūpi, kad šios nuostatos laikytųsi ir  grupės įmonių klientai bei partneriai.new_team_image


sertifikatas_logo