Eismo saugumasSmūgio energiją slopinančios sistemos

Saferoad_logo_cmyk_positivePradiniai-galiniai komponentai:

Pradinio-galinio komponento paskirtis – įtvirtinti apsauginio barjero pradžią ir pabaigą arba sudaryti tam tikrą pradžios arba pabaigos konstrukciją. Pradinių-galinių komponentų sistemos bei jų elementai atitinka:

  • LST EN 1317-1,
  • LST ENV 1317-4
  • prEN 1317-7 standartų reikalavimus,
  • „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09“,
  • „Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašo TRA TAS-PL 09“ arba lygiaverčių dokumentų reikalavimus.

Turi bandymo protokolus, patvirtinančius, kad produktai yra išbandyti pagal atitinkamų standartų sąlygas. Visi plieninių apsauginių atitvarų sistemos konstrukciniai elementai padengti antikorozine cinko danga karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį dokumentą.

Smūgio slopintuvai

Smūgio slopintuvo paskirtis – konstrukcijai deformuojantis, sušvelninti atsitrenkusios transporto priemonės smūgį ir apsaugoti nuo pavojingo tiesioginio smūgio į kliūtį. Smūgio slopintuvai atitinka LST EN 1317-1, LST EN 1317-3, LST EN 1317-5 standartų reikalavimus, „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09“, „Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašo TRA TAS-PL 09“ arba lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Turi bandymo protokolus, patvirtinančius, kad produktai yra išbandyti pagal atitinkamų standartų sąlygas. Visi plieninių apsauginių atitvarų sistemos konstrukciniai elementai padengti antikorozine cinko danga karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį dokumentą.

Privalumai:

  • visi smūgio slopintuvai yra išbandyti pagal standartą EN1317-3 ir paženklinti  CE ženklu;
  • pradiniai-galiniai komponentai  išbandyti pagal prEN 1317-4 ir prEN 1317-7 išankstinius standartus .
  • SafeRoad smūgio slopintuvai ir pradiniai-galiniai komponentai  yra gaminami iš pakartotinai naudojamų medžiagų (daugiausiai plieno);
  • labai lengvai montuojami, prižiūrimi, pakeičiami ir remontuojami.