v1
v2
v2
v2
v2
v2
v2

GeosintetikaGrunto konstrukcijų armavimas ir stabilizavimas

Gruntai turi santykinai nedidelį stiprį tempiant, todėl jie negali perimti visų konstrukciją veikiančių jėgų. Veikiančios tempimo jėgos gali būti perimtos, panaudojant geosintetines medžiagas – geotinklus, geotekstiles ar geokompozitus. Šios medžiagos yra naudojamos tiek gruntui stabilizuoti, tiek armuoti. Esminiai armuojančių geosintetinių medžiagų parametrai yra: maži jų pailgėjimai veikiant apkrovoms ir jų didelis stipris tempiant.

Panaudojimo sritys:

  • kelio sankasų, aikštelių, geležinkelių ir oro uostų dangų pagrindų armavimas, stabilizavimas laikomosios galios padidinimas;
  • atraminių sienučių įrengimas;
  • stačių šlaitų įrengimas;
  • sankasų ant polių išskirstomųjų platformų įrengimas;
  • triukšmą mažinančių sienučių iš grunto įrengimas;
  • geosintetiniai poliai naudojami vertikalaus drenažo įrengimui kelių ir geležinkelių sankasose;
  • nuošliaužų atstatymas;
  • jūrų, upių ir rezervuarų krantų stabilizavimas.