v1
v2
v2
v2
v2
v2
v2

GeosintetikaGrunto sluoksnių atskyrimas ir filtracija

Atskyrimas – tai atskirtų dviejų skirtingų grunto sluoksnių (su skirtingomis funkcijomis) išlaikymas statinyje, neleidžiant jiems susimaišyti ar pablogėti jų funkcijoms. Šis reikalavimas dažniausiai taikomas transporto infrastruktūros statiniams (keliams ir geležinkeliams) arba konstrukcijoms po pamatais. Atskiriamasis sluoksnis daugeliu atveju naudojamas kartu su armuojančiuoju (kai reikia padidinti sankasų laikomąją galią) arba filtraciniu (neleidžiant smulkioms grunto dalelėms, migruoti į atskirtą sluoksnį) sluoksniu.

Panaudojimo sritys:

  • skirtingiems gruntų sluoksniams atskirti;
  • filtracijai, įrengiant kelių ir geležinkelių sankasas bei pylimus;
  • drenažinių sistemų filtrams (geotekstilė apsaugo nuo grunto dalelių patekimo į drenažines sistemas, tačiau tuo pačiu metu ji lieka laidi vandeniui);
  • hidrotechniniams uždaviniams spręsti (dalelių, esančių šlaito grunte, apsaugai nuo išplovimo vandens srove);
  • statybinių konstrukcijų, medžiagų apsaugai nuo mechaninių ar cheminių pažeidimų.