v1
v2
v2
v2
v2
v2
v2

GeosintetikaGruntų ir statybinių konstukcijų hidroizoliacija

Sprendžiant įvairius aplinkosauginius uždavinius, kai stengiamasi išvengti skystų kenksmingų medžiagų (naftos, chemijos produktų) patekimo į gruntinius vandenis, naudojamos įvairios geosintetinės užtvaros. Šie gaminiai taip pat naudojami hidroizoliuojant įvairias statybines konstrukcijas, esančias grunte: statinių pamatus ir grindis, tunelius, požemines perėjas ir pan. 

Panaudojimo sritys:

  • gruntų bei gruntinių vandenų apsauga nuo cheminio užteršimo naftos terminaluose, naftos bei kitų cheminių medžiagų saugyklose, po keliais bei geležinkeliais ir prie jų, degalinėse;
  • statinių pamatų ir požeminės pastatų dalies hidroizoliacija;
  • statybinių konstrukcijų, esančių grunte (tunelių, požeminių perėjų ir kt.), hidroizoliacija;
  • hidroizoliacinių ekranų įrengimas hidrotechninėse statybose: ant šlaitų, krantų, formuojant dugno reljefą;
  • nelaidžių ekranų įrengimas, statant buitinių bei pramoninių atliekų sąvartynus, įrengiant pavojingų atliekų saugojimo ir utilizavimo aikšteles.