Pranešimas apie privatumo apsaugą klientams ir kitiems asmenims

Asmens duomenų tvarkymas įmonėje grupėje „ViaCon“

Naudojantis mūsų interneto svetaine ar kitais būdais susisiekus su mumis, pavyzdžiui, įsigyjant mūsų gaminius, įmonė Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“ tvarkys jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime įmonė „ViaCon Baltic“ bus vadinama „ViaCon“. Toliau pateikta informacija apie tai, kokio pobūdžio asmens duomenys renkami, apie priežastis bei tikslus, kodėl renkame duomenis, ir apie jūsų teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra „ViaCon“, atstovaujama generalinio direktoriaus.

Toliau pateikta „ViaCon“ kontaktinė informacija.

 • Adresas: Žirgyno g. 3, Margavos k., LT-54471 Kauno r.
 • El. paštas office@viacon.lt
 • Telefonas +37 (0) 37 301050

Norėdami pasiteirauti ar kilus klausimams dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis į mus.

  1. Duomenų rinkimo tikslai ir mūsų renkamų duomenų tipai
   Mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis įvairiais tikslais, priklausomai nuo to, kas esate ir kaip su jumis susisiekiame. Renkame toliau nurodytus asmens duomenis nurodytais tikslais.

   1.  Mūsų rinkodaros medžiagos, tokios kaip naujienlaiškių ir informacijos apie mūsų veiklą siuntimas: duomenis tvarkyti būtina siekiant vykdyti sutartį, sudarytą su jumis kaip su duomenų subjektu.
   2. Siekiame atsakyti į gaunamas užklausas arba palaikyti užsakovo ir kliento santykius: priimant užklausas, renkami šie užklausą pateikusio asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir kiti atitinkami asmens duomenys. Duomenų tvarkymo tikslas pagrįstas teisėtu komerciniu interesu padėti jums pateikti jūsų užklausą ir atsakyti į ją.
   3. Priėmimas į naujas laisvas darbo vietas ir į naujas pareigas: gyvenimo aprašymai (CV), paraiškos, rekomendacijos ir atestacijos. Duomenys apdorojami remiantis jūsų duotu sutikimu.
   4. Norėdami gauti informacijos apie mūsų tinklalapių naudojimą, naudojame slapukus. „ViaCon“ priklauso įmonių grupei „SafeRoad Group“. Daugiau apie slapukus ir apie tai, kokius slapukus naudojame, sužinosite https://www.saferoad.com/cookie-policy/. Slapukų tvarkymas pagrįstas komerciniu interesu pritaikyti mūsų tinklalapius naudotojų labui. Užtikriname jūsų duomenų apsaugą naudodami šią informaciją tik statistikos tikslais. Šioje statistinėje informacijoje jūsų kaip asmens identifikuoti neįmanoma. Surinktus asmens duomenis šaliname kiekvieną dieną.
  2. Asmens duomenų atskleidimas kitiems asmenims
   Neteikiame ir neatskleidžiame jūsų asmens duomenų kitiems asmenims, nebent esame teisiškai įpareigoti juos atskleisti. Pavyzdžiui, atskleidimo pagrindas paprastai gali būti sutartis su jumis arba teisės aktuose nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis mums nurodyta pateikti informaciją. Duomenims rinkti, saugoti ar kitu būdu tvarkyti įmonės vardu „ViaCon“ pasitelkia duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais, siekdami užtikrinti informacijos saugumą visuose duomenų tvarkymo segmentuose, sudarome duomenų tvarkymo sutartis. Šiuo metu pasitelkiame šiuos duomenų tvarkytojus:

   • įmonė „SafeRoad ASA“. „ViaCon“ priklauso įmonių grupei „SafeRoad Group“. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tvarkyti užsakymus ir pristatymo paslaugas bendrovės klientams. Asmens duomenys tvarkomi įmonės „Saferoad Group“ kompiuterių sistemoje.

   Visą duomenų tvarkymo veiklą vykdome ES / EEE teritorijoje.

  3.  Saugojimo laikotarpis
   Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek, kiek reikia tikslui, kuriam jie buvo surinkti, įgyvendinti.Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, remiantis jūsų duotu sutikimu, surinkti jūsų asmens duomenys bus pašalinti, jei atšauksite savo sutikimą. Asmens duomenys, kuriuos tvarkysime vykdydami su jumis sudarytą sutartį, bus pašalinti įvykdžius sutartį ir visus joje numatytus įsipareigojimus.
  4.  Teisės, kurias turite, kai tvarkome jūsų asmens duomenis
   Jūs turite teisę gauti prieigą prie mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų ir pareikalauti juos taisyti ir šalinti. Taip pat turite teisę siekti tvarkymo apribojimo, tiesiogiai nesutikti dėl duomenų tvarkymo ir gauti teisę į duomenų perkeliamumą. Daugiau apie savo teises galite sužinoti Lietuvos duomenų apsaugos institucijos svetainėje http://ada.lt.Kad galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis ar jas pareikšti, turite kreiptis į mus pasitelkę pirmiau nurodytą kontaktinę informaciją. Į jūsų prašymą atsakysime kuo skubiau, bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 30 dienų.Visada galite atšaukti mums duotą sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Lengviausias būdas atšaukti sutikimą – kreiptis į mus pasitelkus pirmiau nurodytą kontaktinę informaciją.
  5.  Skundai
   Jeigu, jūsų nuomone, jūsų asmens duomenis tvarkome nesilaikydami aprašytos tvarkos ar kitais būdais, neatitinkančiais Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), galite pateikti skundą Lietuvos duomenų apsaugos institucijai (t. y. Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).Informacijos apie tai, kaip kreiptis į Lietuvos duomenų apsaugos instituciją, galite rasti šios institucijos svetainėje http://ada.lt.
  6.  Pakeitimai
   Pasikeitus mūsų paslaugoms arba pakeitus teisės aktus, reglamentuojančius jūsų asmens duomenų tvarkymą, gali tekti keisti šiame pranešime pateiktą informaciją. Jeigu turėsime jūsų kontaktinę informaciją, pranešime jums apie šiuos pokyčius.