v1
v2
v2
v2

Bernardinų sodas

Produktas
Atskiriamoji ir filtruojamoji neaustinė geotekstilė „Tipptex BS20“ (vienetinis gaminio svoris – 250 g/m2), armuojantis geotinklas „Secugrid 40/40 Q1“ (stipris tempiant – 40/40 kN/m, žaliava – PP).

Darbas
Rekonstruojant Bernardinų sodą Vilniuje, buvo rekomenduota suarmuoti visą takų ir aikščių plotą, norint pasiekti kiek įmanoma tolygesnius ir vienodesnius nuosėdžius. Taip būtų išvengta ilgalaikių dangų deformacijų. Dangų konstrukcijos sustiprinimo schema buvo parinkta pagal inžinerinę geologinę bei esamą situaciją statybvietėje. Armuojant pagrindus pasiūlyta naudoti atskiriamąją ir filtruojamąją neaustinę geotekstilę „Tipptex BS20“ bei armuojantį geotinklą „Secugrid 40/40 Q1“. Neaustinė geotekstilė atlieka atskyrimo bei filtravimo funkcijas ir neleidžia užpilo grunto frakcijai maišytis su žemiau esančio silpno pagrindo frakcija. Ant neaustinės geotekstilės klojamas standus, iš anksto įtemptas geotinklas „Secugrid 40/40 Q1“, kuris perima grunte atsirandančias šlyties jėgas ir tolygiai paskirsto silpnam gruntui tenkančias apkrovas į didesnį jo plotą.

Rezultatas
Panaudojus siūlyme nurodytas geosintetines medžiagas, buvo užtikrinta reikiama Bernardinų sodo takų ir aikščių dangų konstrukcijų laikomoji galia. Šios kokybiškos geosintetinės medžiagos leido rangovui per trumpesnį laiką kokybiškai įrengti numatytą dangų konstrukciją.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis į mūsų specialistus.