v1
v2
v2
v2
v2
v2

Vaižganto gatvės dalies Utenoje įrengimas

Produktas
Austinė geotekstilė Kortex GT 100/100; geosintetiniai poliai Kortex Tube 100/300 D800mm; neaustinė geotekstilė Tipptex BS20W; geotinklas Secugrid 120/120 Q6; geotinklas Secugrid 80/80 Q6.

Darbas
Pagal atliktus geologinius tyrinėjimus buvo nustatyta, kad dalis projektuojamos gatvės konstrukcijos turi būti įrengta virš itin silpnų pagrindų. Įvertinus esamą situaciją buvo nuspręsta gatvės konstrukciją remti į stiprius gruntus, panaudojant gruntinių armuotų polių sistemą.
Įrengus gruntinius armuotus polius bei gelžbetonines galvenas ant jų, buvo  paklota GRK4 klasės neaustinė geotekstilė Tipptex BS20W. Ši geotekstilė atlieka atskyrimo ir filtravimo funkcijas ir neleidžia maišytis užpilo grunto frakcijai su žemiau esančio silpno pagrindo frakcija. Po to ant neaustinės geotekstilės buvo paklotas standus, iš anksto įtemptas geotinklas Secugrid 120/120 Q6, kuris perima grunte atsirandančias horizontalias jėgas ir jas tolygiai paskirsto silpnam gruntui. Vėliau ant geotinklo atitinkamai buvo įrengtas apsauginis smėlio/žvyro mišinio sluoksnis, antras geotinklo Secugrid 80/80 Q6 sluoksnis bei numatytas gatvės konstruktyvas.

Papildomai, poliakalių darbo platformos suformavimui, buvo  įrengta laikina konstrukcija, panaudojant austinę geotekstilę Kortex GT 100/100.

Rezultatas
Įrengus gatvės sankasą virš armuotos geopolių konstrukcijos, buvo padidinta pagrindo laikomoji galia. Geopolių ir geotinklų išskirstomosios platformos kombinacija yra idealus sprendimas durpingoms sąlygoms, kuomet durpių sluoksnis yra apie 11m. Sankasa ant geopolių konstrukcijos užtikrina tolygų sėdimą, o tai savo ruožtu, pailgina pačio statinio eksploatacijos laikotarpį. Gruntinio vandens lygis gruntinių polių įrengimui neturi įtakos, nes vanduo patekęs į polį nusidrenuoja. Geopoliai gali būti  įrengiami ir žiemos periodu.

 

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis į mūsų specialistus.