v1
v2
v2
v2
v2
v2
v2

Gamybinės bazės išplėtimas

Problema
Dėl per didelio vandens kiekio liūčių metu buvo būtini požeminiai lietaus vandens kaupimo rezervuarai, kuriuose lietaus vanduo būtų kaupiamas, o esant perpildymui, nuvedamas į kanalizacijos tinklus.

Produktas
Iš spirališkai gofruoto vamzdžio pagaminti rezervuarai (50 m3 + 50 m3) tarpusavyje sujungti susisiekimo vamzdžiu. Rezervuaro skersmuo – 2400 mm, ilgis – 11 m.

Darbų eiga
Įrengus reikiamo dydžio iškasą, rezervuarai sumontuoti į projektinę vietą. Rezervuaro talpa – apie 100 m3. Lietaus vanduo nuo pastato stogo surenkamas savitakiniais tinklais ir nuvedamas į projektines talpas, kur pamažu – 25,0 l/s debitu – išleidžiamas į miesto lietaus nuotekų tinklą „DN300“ šalia sklypo.

Rezultatas
Įrengus plieninius vandens nuotekų rezervuarus, buvo užtikrintas vandens surinkimas liūčių metu ir konstrukcijos stiprumas, skaičiavimais patikrinus ir parinkus tinkamą racionalų sienutės storį. Taip pat, panaudojus „Trenchcoat“ antikorozinę dangą, užtikrintas rezervuaro ilgaamžiškumas.