v1
v2
v2
v2
v2
v2
v2

VandentvarkaNuotekų valymo įrenginiai

Nuotekų valymo įrenginius sudaro šios pagrindinės grandys:

  • pirminio-mechaninio apdorojimo grandis;
  • biologinė grandis – SBR reaktoriai;
  • dumblo tankinimo grandis;
  • tretinio valymo grandis.

Iš emaliuotų plieno lakštų pagaminti rezervuarai, esant aukštam gruntinio vandens lygiui, gali būti ir antžeminiai, t. y., pastatyti virš žemės paviršiaus.

Dažniausiai dėl aplinkosauginių reikalavimų nuotekų valykloje reikalaujama uždengti rezervuarus. Jiems taikomas biologinis oro valymas naudojant nesudėtingus, tačiau efektyvius biofiltrus. Integruotas įrenginys, mikrosietas, orapūtės, automatikos spintos, dispečerinė ir techninės priežiūros personalo kambarys įrengti atskirame pastate.