UAB „ViaCon Baltic“

UAB „ViaCon Baltic“ yra inžinerinė didmeninės prekybos įmonė. Pagrindinės bendrovės veiklos sritys:

– Civilinės ir aplinkos inžinerijos medžiagų tiekimas
– Medžiagų tiekimas lauko inžinerinių tinklų sistemoms
– Projektiniai sprendimai bendrojoje hidrotechninėje ir aplinkosauginėje statyboje
– Medžiagų tiekimas ypatingiems statiniams (naujų tiltų statyba ir senų rekonstrukcija)
– Bendrosios statybos hidrotechniniai statiniai, specialiosios paskirties statiniai

UAB „ViaCon Baltic“ medžiagos reikalingos remontuojant ir tiesiant kelius, geležinkelius bei statant tiltus, pramoninius ir civilinius objektus. Kompanijos specialistai aktyviai dalyvauja realizuojant įvairius projektus ir dalinasi tarptautine patirtimi, teikdami mokslinio-techninio lygio konsultacijas bei siūlydami konkrečius sprendimus (atlieka konstrukcinius skaičiavimus, parenka ir tiekia medžiagas pralaidų statybai ir rekonstrukcijai, grunto, kelio dangų armavimui, hidroizoliacijos darbams, sąvartynų įrengimui ir uždarymui, garso užtvarų statybai ir pan. ). Įmonė bendradarbiauja su Lietuvos projektavimo, statybų, kelių tiesimo ir melioracijos organizacijomis. Vertindama partnerystės naudą, visuomet yra atvira dialogui su kitomis įmonėmis dėl naujų projektų Lietuvoje ar kitose šalyse kūrimo.