lt

ESG (aplinkosaugos, socialinis ir įmonių valdymas) 

„ViaCon“ itin rimtai žiūri į kaltinimus neteisėtais veiksmais, todėl laikomės toliau aprašomos politikos. 

„ViaCon“ siekia aukščiausių aplinkos apsaugos, visuomenės gerovės ir įmonės valdymo standartų. 

Tvarumas yra esminis XXI amžiaus žodis. Esame įsitikinę, kad tvarus mąstymas turėtų apibūdinti visus mūsų sprendinius, įskaitant tuos, kurie ne tik yra tiesiogiai susiję su aplinka, bet ir su visuomenės ar verslo gerove. 

Nuo 2021 m. „ViaCon“ nustatė ambicingą ESG strategiją, kuria prisidedama prie keturių, Jungtinių Tautų iškeltų, darniojo vystymosi tikslų. 

ESG pasiekimai 2020 metais: 

 • Apibrėžta 2023 m. ESG strategija, įskaitant 2021 m. tikslus.
 • Atidarytas elektroninis pranešėjų kanalas.
 • Apibrėžta valdybos patvirtinta naujoji atitikties politika.
 • Pradėti elektroniniai atitikties mokymai visiems darbuotojams. 
 • Sukurta „vieno langelio“ principu veikianti intraneto svetainė, orientuota į ESG politiką ir mokymus. 
 • Įdiegta „Winningtemp Engagement“ apklausa ir eNPS ataskaitos. 
 • Atnaujinta leidimų matrica.

Artėjant 2021 m., „ViaCon“ ESG dėmesio centre buvo:

 • Mūsų teiginių apie sprendinių tvarumą plėtojimas.
 • Gebėjimo įvertinti savo indėlį į aplinkosaugą, plėtojimas.
 • Darbuotojų įsitraukimo ir eNPS naudojimo skatinimas.
 • Sveikatos ir saugos sistemos tobulinimas (neišdirbtos dienos).
 • Atliekų ir žaliavų vartojimo mažinimas.
 • Elektros energijos sąnaudų, gaminant plastikinius vamzdžius, mažinimas.