lt

StormWater Solutions

Svarbūs sprendiniai, didėjant oro nepastovumui

Pasitelkę techninę ir inžinerinę kompetencijas, „ViaCon“ siūlo vandentvarkos sprendinius ir produktus, pritaikytus spręsti konkrečias problemas ir iššūkius. 

Siūlome įvairius sprendinius: priešgaisrinius, lietaus akumuliacinius rezervuarus (gali būti tušti arba sukomplektuoti su siurbliais viduje).

Vadovaudamiesi ilgamete patirtimi, užtrikriname, kad mūsų gaminami rezervuarai atitinka aukščiausios kokybės ir sandarumo standartus.

Dėl šios priežasties, rezervuarams suteikiame garantinio ir pogarantinio serviso paslaugas.

Klientai

Galutinis naudotojas: projektuotojai, architektai, užsakovai, privatūs asmenys, statybų valdytojai, inžinerinių tinklų montuotojai ir kt. 

Taikymo sritys

Paviršinių lietaus nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemos, priešgaisrinių sistemų elementai. 

Konkurencinis pranašumas

Bendras kainos ir CO2 emisijos pranašumas lyginant su konkurencingomis medžiagomis, pvz.: GRP, plastiku ir betonu. Siūlomos sistemos tinkamos montuoti apkrovų zonose (požeminės ir antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės, keliai), maksimaliai išnaudojant teritorijos plotą ir užtikrinant kompleksinių sistemų lankstumą. 

Akumuliacinės talpyklos
Infiltracijos rezervuarai
Priešgaisriniai rezervuarai